Sel no: 084 525 1020|info@opearms.org
Tuis 2018-12-14T09:04:20+00:00

Ons roeping

Die maatskaplike werk en omsien na die welsyn van mense wat moeilik vir hulself kan sorg.

Ons Visie
Ons Missie
Skenk Nou

Ons Visie

Die optimale maatskaplike funksionering van die individu, familie en gemeenskap tot eer van ons Skepper.

Die maatskaplike werk en die omsien na die welsyn van mense wat moeilik vir hulself kan sorg.

Die opheffing van mense en kinders hoofsaaklik as ‘n gesin.

Om mense te bemagtig, vir hulle weer hoop te gee om hulle mens waardigheid terug te bring. Maw om mense te help om hulleself te kan help.

Hierdie is vir ons veel meer as ‘n blote keuse dit is vir ons ‘n roeping

Ons Missie

Ope Arms daartoe verbind is om ‘n omvattende professionele maatskaplike diens te lewer.

Om soveel mense te kan help, maar nie net te help nie, maar ook op te lei sodat hulle hulleself kan help.

Om verskillende programme daar te stel, soos:

 • Boerdery

 • Aanplant van gewasse

 • Vee Boerdery ens

 • Restaurant te bedryf

 • Winkel te bedryf

 • Om produkte te vervaardig

Om ‘n span tegniese te hê om kontrakteur werk te doen so ook instandhouding werk op alle vlakke.

Doelwitte vir die jaar

 • Om grond aan te koop

 • Om mense te help skuif na beter behuising toe

 • Om die mense te help om daar te begin boer

 • Om soveel moontlik tonnels opgerig te kry

 • Om mense self versorgend te kry sodat hulle ‘n salaris kan verdien

 • Om die kinders goeie opvoeding te gee

 • Om die kinders in ‘n rustige en Christelike omgewing groot te maak

 • Om vir die kinders ‘n vissie en ook drome vir die toekoms te gee

 • Om hulle Godvresend te bou, sodat hulle as kinders van ons Skepper en Hemelse Vader, alle uitdagings van die lewe kan aanpak en suksesse van die lewe kan maak

 • Om ‘n kleuterskool in die lewe te roep

 • Om n huis vir bejaardes in die lewe te roep

Help ons

Ope Arms NPO
Standard Bank Westgate
Rek no. 301 219 915
Takkode 051 001

More info for international payments:

Bank: Standard Bank of South Africa
Physical Address:
9th Floor, Standard Bank Centre,
5 Simmonds Street,
Johannesburg 2001

Postal Address:
PO Box 7725,
Johannesburg 2000

Tel: +27860123108
Website:  www.standardbank.co.za
SWIFT code: SBZAZAJJ